Address:Yanjian Building, No. 100, Nanhong Street, Zhifu District, Yantai City, Shandong Province

Postal Code:264000

Tele:0535-6657689

 

Fax:0535-6240192

E-mail:office@yanjian.com.cn

搜索